top of page

Par mums

Valsts akreditēta pamatskola, kura realizē pamatskolas (1.-9.klases) programmu un pirmsskolas programmu.

Pamatskola „Brīvā Māras skola" veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

Atslēgvārdi BMS mājaslapai (1).png
Mācīšanās un dzīvošana - personīgās evolūcijas process, kurš turpinās visas dzīves garumā, līdz cilvēks nonāk pie pilnīgas sevis izpratnes un iemācās izskaidrot savas attiecības ar apkārtējo VESELUMU.

Jūti. Domā. Dari. Radi.

bottom of page