top of page
50.jpg

Pamatskola

Pamatskola „Brīvā Māras skola" veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

Skolas ikdienas organizācija

 • Pamatskola strādā katru dienu no 8.00 - 15.00;

 • No 15.00 - 17.00 pieejamas dažādas darbnīcas jeb interešu izglītības programmas/pulciņi par papildus samaksu. Darbnīcas tiek organizētas pēc vecāku un bērnu pieprasījuma;

 • Nav klasisko mājas darbu, bet gan projekti, uzdevumi, patstāvīgie darbi, kas bērnam ir pa spēkam. Skolā ir pieejami un uz sadarbību vērsti skolotāji, kas palīdz mācīties bērnam pašam! Ja bērnam izdodas saplānot savu laiku un uzdoto paveikt skolā, tad tas dod iespēju kvalitatīvi pavadīt vakarus kopā ar ģimeni vai doties uz citiem interešu pulciņiem, pie nosacījuma, ja bērns patstāvīgi tiek galā ar skolas darba organizāciju;

 • Ieplānots brīvais laiks dabā katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem;

 • Mazas grupas līdz 10 - 15 bērniem katrā klases saimē un individuāla pieeja katram skolēnam; 

 • Ir iespējamas arī speciālistu konsultācijas pie sadarbības partneriem (logopēds, psihologs u.c.);

 • Skolā izmantotas mūsdienīgas alternatīvās mācību metodikas;

 • Skolā darbojas noteikumu sistēma, ko kopā veidojuši bērni ar skolotājiem, kas māca bērniem izprast cēloņu un seku likumu, veidot atbildīgas un cieņpilnas attiecības;

 • Liela uzmanība tiek pievērsta cieņpilnām un uz sadarbību vērsta procesa attiecībām izveidei starp skolēnu-pedagogu-vecākiem;

 • Ģimeniska un mājīga vide;

 • Veselīgu ēšanas principu ievērošana, piedāvājam veģetāro, standarta un alerģisk ēdienkaršu izvēli, sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumu;

 • Darboties un mācīties rosinoša vide, kura tiek veidota no dabai draudzīgiem materiāliem;

 • Dažādu dzīves prasmju apgūšana ikdienas darbos, veicot ikdienā dažādus darba

 • pienākumus skolā;

 • Mūsu senču mantojuma izzināšana caur Saules gada ritu, iesakņošanās Dabas gadskārtu ciklos, pasaules veseluma apjausmas radīšana kopā ar savu ģimeni;

 • Divas reizes mācību gada laikā skola organizē bērnu-vecāku-skolēnu konferenci, kuros skolēni prezentē savu darbu un mācību sasniegumu portfolio;

 • Īpaša uzmanība tiek veltīta skolēna audzināšanas darbam, kur katru dienu pedagogs ar savu personību rosina skolēnus apjaust sevi, cienīt citus, audzināt savu raksturu un atpazīt vērtības mums apkārt;

 • Piesātināta sociālā dzīve gan skolā, gan ārpus tās, kas pilna ar projektiem, konkursiem, ekskursijām utt., lai bērni varētu savas iegūtās zināšanas pārbaudīt un pilnveidot reālajā dzīvē.

Skolas mācību maksa

Mēnesī EUR 450

Šo līdzmaksājuma summu vecākiem ir iespējams samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmērā:

Mārupe: EUR 87;

Rīga: EUR 12,92;

Ķekava: EUR 50.

 

ĒDINĀŠANU nodrošina: Ainiva

Dienā: pusdienas EUR 4.80, brokastis EUR 1.80 (piedāvājumā parastā, veģetārā un alerģiskā ēdienkarte)

 

IKGADĒJAIS LĪDZFINANSĒJUMS par mācību vidi un līdzekļiem EUR 250

ĢIMENES ATLAIDES līdz 20 %


 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI & DARBNĪCAS SKOLĀ UN PIRMSSKOLĀ

par papildus samaksu no EUR 25 līdz EUR 50

bottom of page