top of page
36(1).jpg

Pirmsskola

Pirmsskola „Brīvā Māras skola" veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

Mācību procesa organizācija (SGP)

 • Pirmsskola strādā katru dienu no 8.00 - 18.00;

 • Vasarā dežūrgrupas un nometnes;

 • Mazas grupas un individuāla pieeja katram bērnam;

 • Speciālistu konsultācijas pie sadarbības partneriem (logopēds, psihologs u.c.);

 • Skolā izmantotas mūsdienīgas alternatīvās mācību metodikas;

 • Brīvdabas pedagoģija;

 • Folkloras nodarbības un muzicēšana ar tautas mūzikas instrumentiem;

 • Pasaku darbnīca katru dienu, kurā noris bērna morālā un dvēseliskā audzināšana;

 • Sports un fiziskās aktivitātes dabā katru dienu, neatkarīgi no laika apstākļiem;

 • Veselīgu ēšanas principu ievērošana, piedāvājam veģetāro, standarta un alerģisko ēdienkaršu izvēli, sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumu;

 • Mūsu senču mantojuma izzināšana, Saules gada rits, iesakņošanās Dabas gadskārtu ciklos, pasaules veseluma apjausmas radīšana kopā ar savu ģimeni;

 • Divas reizes mācību gada laikā skola organizē bērnu-vecāku-skolēnu konferenci, kuros bērni ar skolotāja palīdzību prezentē savu darbu un mācību sasniegumu portfolio;

 • Pēc vecāku pieprasījuma tiek organizētas papildus darbnīcas jeb interešu izglītības

Pirmskolas mācību maksa

Mēnesī EUR 550

Mācību maksu ir iespējams samazināt pašvaldības atbalsta apmērā:

Mārupe: 1,5 - 4 gadi EUR 345, 5-6 gadi EUR 320 + valsts dotācija ~ EUR 90;

Rīga: 1,5 - 4 gadi EUR 307.85, 5-6 gadi EUR 229,27 + valsts dotācija ~ EUR 90;

Ķekava: 1,5 - 4 gadi EUR 300, 5-6 gadi EUR 220 +valsts dotācija ~ EUR 90.

Olaine: 1,5 - 4 gadi EUR 373.92, 5-6 gadi EUR 276.55 +valsts dotācija ~ EUR 90.

 

ĒDINĀŠANU nodrošina: Aniva

Dienā: brokastis, pusdienas, launags EUR 5,90

(piedāvājumā parastā, veģetārā un alerģiskā ēdienkarte)

 

IKGADĒJAIS LĪDZFINANSĒJUMS par mācību vidi un līdzekļiem EUR 250

ĢIMENES ATLAIDES līdz 20%

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI & DARBNĪCAS SKOLĀ UN PIRMSSKOLĀ

par papildus samaksu no EUR 25 līdz EUR 50

bottom of page